Vad gör en Scenograf? Allt du bör Veta!

En scenograf är ansvarig för att koordinera kostymer, scenografi, bakgrunder och rekvisita för en teaterproduktion, tv-show eller film.

En scenograf samarbetar med regissören, producenterna och andra besättningsmedlemmar, såsom scenografer och kostymdesigners, för att skapa helhetssynen för en produktion, show eller film. En scenograf sammanför produktionens humör, tidsperiod och teman.

Många olika personer är ansvariga för en mängd olika roller i kostymer, uppsättningar, musik och ljud i alla produktioner. Scenografers jobb är att se till att alla dessa roller samverkar för att skapa en konsekvent ton och inramning för en show.

De kan bestämma vilken riktning en produktion ska ta, eller så kan de fungera som facilitatorer för regissörens eller producentens vision. Typen och stilen på alla kostymer och rekvisita som skådespelarna och formgivarna använder bestäms av showens miljö och tidsperiod.

För att bli scenograf måste du vanligtvis anmäla dig till ett teaterrelaterat högskoleprogram. Många av de färdigheter som används dagligen i scenografuppgifter förvärvas genom erfarenhet av att arbeta med teaterproduktion. Scenografer och kostymdesigners är vanliga platser för scenografer att börja sin karriär.

Eftersom scenografens arbetsbeskrivning inkluderar styrning av kostymer och bakgrundspresentation, kan färdigheter som lärts inom dessa områden enkelt tillämpas senare.

Scenografernas roll och tillämpning varierar i region. En scenograf används alltid inom vissa områden och är en avgörande roll i skapandet av en produktion. Inom andra områden är jobben inom yrket högst uppdelade och hanterade ett stort antal personer som var och en arbetar inom sitt eget område.

Huruvida scenografer används för att iscensätta en pjäs, musikal eller show beror på produktionens storlek. Större produktioner kräver rollen att koordinera alla olika områden för att producera en flytande presentation av ton, stil och miljö. Visningar i mindre skala kanske inte har budgeten för det, medan produktioner i större skala kräver rollen att koordinera alla olika områden för att producera en flytande presentation av ton, stil och miljö.

Kostymtillverkning, designfärdigheter och kunskap om historiska tidsperioder och inställningar krävs för att börja jobbet.

Scenografer kan vara ansvarig för att sy och montera kostymer tillsammans med andra kostymdesigners tidigt i karriären. De kan också hjälpa till med konstruktionen av uppsättningar och anskaffning av lämplig rekvisita. Efter att ha skaffat sig erfarenhet kan en scenograf avancera till en chefsposition inom produktionskoordinering.

Vad är en scenograf?

En scenograf är någon som är ansvarig för att designa och skapa uppsättningar för film, tv och teater (set är den fysiska omgivningen där all handling kommer att äga rum under produktionen).

Grova ritningar och idéer från produktionsteamet tas och omvandlas till realistiska konstruktioner som inkluderar landskap, draperier, möbler och rekvisita. Scenografer arbetar ofta med regissörer, producenter, kostymdesigners och andra besättningsmedlemmar.

Vad gör en scenograf?

En scenograf kommer vanligtvis att läsa ett manus många gånger om, både för att få en känsla för stilen och tonen i manuset och för att göra en detaljerad lista över krav på kulisser, möbler och rekvisita. Möten med regissören och designteamet är vanligtvis schemalagda för att diskutera detaljerna i uppsättningen och regissörens tolkning av pjäsen.

Scenografens främsta mål är att lista ut allt som kan behövas utifrån dialogen i manuset. När allt är klart kommer uppsättningen förhoppningsvis att skapa rätt stämning och atmosfär, och kunna ge publiken ledtrådar om tid på dygnet, plats, årstid och historisk period.

Efter att ha läst manuset kommer scenografen att producera planer, ritningar och tredimensionella miniatyrmodeller av uppsättningen. Planritningar ritas i skala och visar uppifrån layouten för varje set och placeringen av möbler och stora rekvisita. Fronthöjder ges också för att visa en vy av setet framifrån och för att visa detaljer som fönster eller plattformar. Dessa visuella hjälpmedel hjälper till att se till att alla inblandade i produktionsprocessen förstår varandra.

En scenograf som arbetar på en teater kan vara lite begränsad till vad de kan göra, eftersom de ofta är begränsade till scenens storlek. Dessa scenografer måste ha i åtanke att föreställningen är inför en livepublik och att uppsättningen också kan behöva vara mycket bärbar. Scenografer som arbetar för filmer och filmer är inte lika begränsade och kan ofta bygga mycket större uppsättningar.

Scenografer kommer också att göra en uppskattning av uppsättningskostnaderna och hålla reda på budgeten. De kan också delta i repetitioner och ge kreativa förslag för rörelse och gruppering av skådespelarna.

En scenografs arbete är i princip färdigt när showen öppnar. Scenchefen och backstage-teamet tar sedan över för att se till att varje aspekt av produktionen går precis som scenografen tänkt sig.

Hur är arbetsplatsen för en scenograf?

En scenograf kan hitta arbete varhelst uppsättningar behöver designas. Teatrar, film- och videoproduktionsbolag, tv-bolag, reklambyråer och musikvideoproduktionsbolag anställer vanligtvis scenografer. Erfarna designers (särskilt film scenografer) arbetar vanligtvis på egenföretagare/frilansbasis.

Scenografens roller

En scenografs jobb är att upptäcka allt som kan behövas baserat på manuset.

Förvänta dig att uppsättningen skapar rätt stämning och atmosfär.

Du måste ta hand om detaljerna som tas om hand i en uppsättning har att göra till exempel med att erbjuda allmänheten ledtrådar om tid på dygnet, plats, årstid och historisk period. Scenografen kommer, när utsikterna är klara, att ansvara för:

 • Presentera ritningarna, ritningarna och tredimensionella miniatyrmodellerna av uppsättningen.
 • Rita planerna och visar designen för varje uppsättning ovanifrån och platsen för stora möbler och tillbehör.
 • Bygg frontvyer för att visa uppsättningen och detaljerna i landskapet och plattformarna.
 • Dessa visuella hjälpmedel hjälper till att säkerställa att alla inblandade i produktionsprocessen förstår varandra.
 • Scenchefen kontrollerar med scenografen och ser till att den är korrekt installerad som designen

Färdigheter och personliga egenskaper behövs för att vara scenograf

Scenografer har olika personligheter.

De tenderar att vara konstnärliga individer, vilket betyder att de är kreativa, intuitiva, känsliga, artikulerade och uttrycksfulla.

Här är några av de färdigheter och egenskaper du behöver för att vara en bra scenograf:

 • Fantasi, kreativitet och förmåga att presentera idéer för andra.
 • Förmåga att kommunicera idéer genom teknisk ritning och modellering.
 • Utmärkt visuell kunskap och rumslig designförmåga.
 • Goda kunskaper om bildkonst och produktionsprocesser.
 • Känna till fotografiska planer och ljussättning.
 • God kommunikations-, presentations- och nätverksförmåga.
 • Förmågan att arbeta i ett team.
 • Förmåga att lösa problem, vara påhittig och anpassningsbar samt arbeta efter deadlines.
 • Utmärkt ledarskap och motivationsförmåga.
 • Uthållighet och tålamod
 • Kunskap om relevanta hälso- och säkerhetsföreskrifter.
 • Scenografer måste vara innovativa, såväl som entreprenöriella och självsäkra.

Krav för att vara en bra scenograf

Förutom att ha organisatorisk talang och förmågan att förhandla, är de viktigaste förutsättningarna för att ta detta yrke: en rik fantasi, kreativitet och en god dos pragmatism.

En scenograf bör ha god allmänbildning och arkitekturkunskaper samt goda kunskaper om konst- och kulturhistoria, stil, design och kostymmaterial.

Utbildning

Formellt finns det inga fastställda krav för yrket Scenograf.

Dock rekommenderas förutbildning till målare/skulptör/scenic då den ger grundläggande kunskaper och ökar karriärmöjligheterna, kanske även grafisk och fotografisk design, samt inredning, kan ligga till grund för detta yrke .